dydaktyczne mat

IK.272.15.2013

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości powyżej  kwoty 14 000 euro netto  – część zamówienia

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę materiałów dydaktycznych do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 29.01.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     Educarium sp. z o.o. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

2)     MOJE BAMBINO  Sp. z o.o. Sp. k.ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

3)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

oraz i umieszczono na stronie internetowej http://instytutkomenskiego.pl do pobrania

 

W terminie do dnia 14.02.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

- Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cenabrutto

Punkty

Uwagi

1

P.U.H. DAKOTA

Ul. Zagnańska 84B

25-528 Kielce

04.02.2013

Godz.10.57

48 504,07

59 660,00

Oferta nie zgodna z zapytaniem cenowym

2

Educarium sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

04.02.2013

Godz.12.14

50 857,55

62 326,88

100

Najkorzystniejsza

oferta

3

EDU Pracownia Marcin Kościelak,

ul. Budziszyńska 8-10,

62-800 Kalisz

12.02.2013

Godz.11.36

54 713,00

67 123,11

93

---

4

KLADREW, ul. 3-go Maja 17/6, 83-300 Kartuy

12.02.2013

Godz.15.59

52 484,00

64 373,16

97

---

5

P.P.H.U. „Edu-Max” Sławomir Złoch

Bącka Huta 17c,

83-334 Miechucino

13.02.2013

Godz.8.50

44 676,42

54 952,00

Oferta nie zgodna z zapytaniem cenowym

6

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7,

48-300 Nysa

13.02.2013

Godz.8.52

47 593,76

58 540,32

Oferta nie zgodna z zapytaniem cenowym

7

NOWA SZKOŁA

 sp. z o.o., ul. POW 25

90-248 Łódź

13.02.2013

Godz.8.58

51 109,06

62 667,00

99,9

---

8

EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław

13.02.2013

Godz.9.00

54 941,95

67 413,00

93

---

9

CHEC-SPORT Anna Chęć, ul. Zabrzańska 51,

41-700 Ruda Śl.

13.02.2013

Godz.9.02

65 415,45

80 461,00

78

---

10

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym

13.02.2013

Godz.11.20

39 016,16

47 989,88

Oferta nie zgodna z zapytaniem cenowym

11

Pasjasport Hurtownia Art. Sportowych Błażej Walczak, ul. Kościuszki 6a/2, 44-100 Gliwice

13.02.2013

Godz.12.37

66 268,29

81 510,00

77

---

12

MOJE BAMBINO

Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

14.02.2013

Godz.8.50

59 259,46

72 660,44

86

---

13

„ECU” spółka handlowo-usługowa sp. z o.o. ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość

14.02.2013

Godz.8.51

63 090,18

77 601,70

81

---

14

F.H. ER-TEL s.c

Ul. Grucy 4

37-500 Jarosław

14.02.2013

Godz.14.25

59 698,96

73 429,72

85

---

15

F. H. AKS,

Kazimierz Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10,

37-200 Przeworsk

14.02.2013

Godz.14.39

56 318,96

69 272,32

90

---

 

3)     Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest kompletna i zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Zarzecze, dnia 25.02.2013r.

…………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                           

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

 

 

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter