meble zmiana

FW.272.13.2012                                                                                         

PROTOKÓŁ - ZMIANA

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości przekraczającej 500 euro do 14000 euro netto

 

1)        W celu udzielenia zamówienia na: dostawę mebli do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2)        W dniu 28.01.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     F.H.P. AKMA, Konrad Podstawski, 33-132 Niedomice, ul. Długa 43

2)     STOLBRZEG p.w. Sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 25b, 37-100 Łańcut

3)     ELMAR Anna Karnas, Ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa

oraz i umieszczono na stronie internetowej http://instytutkomenskiego.pl do pobrania

1)        W terminie do dnia 13.02.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

2)        W dniu 04.03.2013r. wezwano 3 Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty            o przedłożenie kserokopii certyfikatów na meble. Po dokonaniu ponownej oceny ofert punktacja wygląda następująco:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cena brutto

Punkty

Uwagi

1

METALBIT Andrzej Kończyk

Ul. Zwycięzców 26,78-460 Barwice

08.02.2013

Godz.10.30

140 334,31

172 611,20

100

Najkorzystniejsza oferta

2

P.P.H.U. „MAXPOSZ”

Tadeusz Podbielski, Ul. Nurska 146A, 07-320 Małkinia Górna

11.02.2013

Godz.11.59

155 817,00

191 654,91

90

---

3

Drzewiarz – Bis Sp. z o.o.

Ul. Skępska 33A, 87-600 Lipno

11.02.2013

Godz.12.00

184 369,00

226 773,87

76

---

4

WAXPIN Sp. z o.o.

Ul. Gołębia 1, 62-020 Swarzędz

12.02.2013

Godz.9.29

149 370,00

183 725,10

94

---

5

P.P.H.U. „MASTER” Marta Sterkowicz, Mytarz 127,

38-230 Nowy Żmigród

12.02.2013

Godz.9.30

163 170,00

200 699,10

86

---

6

F.H.U.P. SWAN Robert Kapecki

Os. Kalinowe 19/175

31-815 Kraków

12.02.2013

Godz.9.30

284 545,00

349 990,35

49

---

7

JARD Robert Durlak Sp. jawna

Ul. Łopuszańska 36

02-220 Warszawa

12.02.2013

Godz. 12.05

191 147,00

235 110,81

73

---

8

Boltimor Group Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 25,

63-005 Kleszczewo

13.02.2013

Godz.12.41

251 893,50

309 829,00

56

---

9

KJK Meble Sp. z o.o.

Ul. Bp.H.Bednorza 2a-6

40-384 Katowice

13.02.2013

Godz.8.51

209 830,00

258 090,90

67

---

10

Fabryka Pomocy Naukowych

Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

13.02.2013

Godz.8.52

229 522,00

282 312,06

61

---

11

„SELMEB” Edyta Otkała

ul. Bolesława Chrobrego 9/1

78-460 Barwice

13.02.2013

Godz.8.53

155 984,00

191 860,32

90

---

12

Biuro Inżynieryjno Handlowe „ARTUSS”, ul. Łukasiewicza 30

38-400 Krosno

13.02.2013

Godz.8.54

179 506,00

220 792,38

78

---

13

COBRABiD PWD Sp. z o.o

ul. 1-go Sierpnia 32, 02-134 Warszawa

13.02.2013

Godz.8.55

159 282,78

195 917,82

88

---

14

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce

13.02.2013

Godz.8.56

155 598,00

191 385,54

90

---

15

„AKMA” Konrad Podstawski,

33-132 Niedomice, ul. Długa 43

13.02.2013

Godz.8.57

142 171,00

174 870,33

Wykonawca nie przedłożył dokumentów

16

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25, 90-248 Łódź

13.02.2013

Godz.8.58

219 493,50

269 977,00

64

---

17

Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A.,

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

13.02.2012

Godz.8.59

203 116,01

249 832,69

69

---

18

„JANSED” Kurpaska Janusz

Pasieka Otfinowska 144

33-270 Wietrzychowice

13.02.2013

Godz.13.55

155 452,01

191 205,97

90

---

19

Salon Krzeseł i Mebli Biurowych

P.P.U. EURO STYL s.c.

Al. Bat. Chłopskich 2A,

35-103 Rzeszów

13.02.2013

Godz.14.50

133 815,17

164 592,66

Wykonawca nie przedłożył dokumentów

20

KREO STYL Linda Mazur

Ul. Hanasiewicza 22

35-103 Rzeszów

13.02.2013

Godz.14.51

150 004,75

184 505,84

94

---

21

STOLBRZEG p.w. Sp. z o.o.

Ul. Podzwierzyniec 25B

37-100 Łańcut

13.02.2013

Godz.14.52

158 328,30

194 743,81

89

---

 

3)     Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest kompletna.

 

Zarzecze, dnia 05.03.2013r.                                                  

    …………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                           

                                        ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM                                                                                        

 

 

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter