Protokół z rozeznania cenowego na dostawę książek

 

 

IK.272.20.2013

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości powyżej  kwoty 14 000 euro netto  – część zamówienia 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę książek do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 01.03.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

2)     SONET – Księgarnia, ul. Piłsudskiego 16, 37-100 Łańcut

3)     Logos – Salon książki, ul. Grunwaldzka 22, 37-500 Jarosław

oraz i umieszczono na stronie internetowej http://instytutkomenskiego.pl do pobrania

 

W terminie do dnia 14.02.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

- Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cena brutto

Punkty

Uwagi 

1

Księgarnia „SKARBNICA” Anna Włodarczyk

Os. Centrum C 1

31-929 Kraków

15.03.2013

Godz.11.04

19 723,75

20 958,06

99,62

----

2

Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz Gawin Widłak Sp. J. al. Daszyńskiego 16

31-534 Kraków

18.03.2013

Godz.9.50

19 933,33

20 930,00

99,75

---

3

F. H. AKS,

Kazimierz Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10,

37-200 Przeworsk

19.03.2013

Godz.14.55

19 885,14

20 879,40

100

Najkorzystniejsza oferta

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest kompletna i zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Zarzecze, dnia 19.03.2013r.

…………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                           

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

 

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter