Protokół z rozeznania cenowego na dostawę wykładziny dywanowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

IK.272.14.2013                                                                                         

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości przekraczającej 500 euro do 14000 euro netto

 

1) W celu udzielenia zamówienia na: dostawę wykładziny dywanowej do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2) W dniu 29.01.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

  1. Chemifarb  S.A., 35-501 Rzeszów, Al. Wyzwolenia 2
  2. KOMFORT SA, AL. REJTANA 67, 35-326 RZESZÓW
  3. Hurtownia Kameleon Art. Przemysłowe, M. Martowicz, S. Martowicz, Sp. j., ul. Armii WP 40c, 38-500 Sanok

oraz i umieszczono na stronie internetowej http://instytutkomenskiego.pl  do pobrania 

3)  W terminie do dnia 11.02.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty: 

Lp.

Nazwa wykonawcy

- Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cena brutto

Punkty

Uwagi 

1

Hurtownia „KAMELEON”

Artykuły Przemysłowe

M. Martowicz, S. Martowicz,

Sp. jawna Nozdrzec 252,

36-245 Nozdrzec

07.02.2013

Godz.11.21

14 728,03

18 115,48

100

Najkorzystniejsza oferta

2

PHU „FOX” Jolanta Marcinowska, Kicin,

 ul. Działkowa 8,

62-004 Czerwonak

08.02.2013

Godz.10.29

22 252,86

27 371,02

67

-

3

Edan Sp. z o.o.,

Ul. Geodetów 176,

05-500 Piaseczno

08.02.2013

Godz.11.13

45 899,46

56 456,33

32

-

4

NOVA Technologie Obiektowe Sp. j, ul. Kunickiego 59

20-422 Lublin

08.02.2013

Godz.12.03

25 549,57

31 425,97

58

-

5

CONIVEO,

ul. Malborska 12/22

03-286 Warszawa

11.02.2013

Godz.10.47

31 955,40

39 305,14

46

-

6

Makro Abra sp. z o.o.

Aleja Niepodległości 26/30

42-216 Częstochowa

11.02.2013

Godz.12.01

35 848,48

44 093,63

41

-

7

„OLFA” Olaf Borek

Ustrobna 313,

38-406 Odrzykoń

11.02.2013

Godz.12.29

41 409,53

50 933,72

36

-

 4)     Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 11.02.2013r.                                                  

    …………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                                                   ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*   

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter