Protokół z wyboru oferty na dostawę szyldów i naklejek dla punktów przedszkolnych

IK.272.7.2012                                                                                         

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości szacunkowej przekraczającej 14 000 euro netto (część zamówienia)

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę szyldów i naklejek dla punktów i zespołów  przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 17.12.2012r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)  Drukarnia Kolor-Druk Jarosław, ul. Podzamcze 28b, 37-500 Jarosław

2)   „Noemi” Małgorzata Pieniążek, ul. Lwowska 18, 37-200 Przeworsk

3)   RS DRUK Sp. z o. o., ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów

oraz i umieszczono na stronie internetowej (http://instytutkomenskiego.pl) do pobrania

 

W terminie do dnia 07.01.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy - Adres wykonawcy

Data i godzina złożenia oferty

Cena netto

Cena

brutto

Punkty

Uwagi

1

PHU MAD Beata Duda

Ul. Trzech Kotwic 6, 49-300 Brzeg

27.12.2012

Godz. 9.12

5 081,11

6 249,77

57

---

2

FHU KŁOS-GRAF

Ul. Michałowskiego 17

42-200 Częstochowa

27.12.2012

Godz. 9.13

3 235,78

3 980,00

89

---

3

PHU BOGLER, UL. Niepodległości 154, 58-303 Wałbrzych

27.12.2012

Godz. 9.14

6 334,15

7 791,00

46

---

4

JANTOM Druk Wielkoformatowy

Janusz Świsłocki, ul. Warszawska 32, 16-070 Choroszcz

02.01.2013

Godz.14.47

4 030,34

4 957,32

72

---

5

Pracowania Szyldów i Reklam s.c.

Ul. Wrzeciono 48

01-956 Warszawa

03.01.2013godz. 9.02

9 679,67

11 906,00

30

---

6

Adamiak Studio Mateusz Adamiak

Ul. Świerczewskiego 3/3

63-200 Jarocin

03.01.2013

Godz. 9.03

4 366,26

5 370,50

66

---

7

OPEN FLASH Grzegorz Jędrzejewski, ul. Gen. B.Roi 26/25

05-119 Legionowo

03.01.2013

Godz. 9.04

3 338,00

4 105,74

87

---

8

Tablitek PRO Marcin Iżela

Ul. Żółkiewskiego 7a/3

35-205 Rzeszów

03.01.2013

Godz. 9.05

5 231,65

6 434,93

55

---

9

PARABOLA Studio Reklamy

Tomasz Kowalewski

Ul. Wojska Polskiego 33/5

11-400 Kętrzyn

03.01.2013

Godz. 9.06

4 288,45

5 274,79

67

---

10

MG PLAZA s.c.

ul. Kwiatkowskiego 79a

35-311 Rzeszów

04.01.2013

Godz. 9.49

3 114,00

3 830,22

 

93

---

11

NICE Sp. z o.o. 

ul. Romanowicza 11

30-702 Kraków

03.01.2013

Godz.12.24

3 010,49

3 702,90

96

---

12

ART MASTER A. Duła, K. Duła, D. Maślanka, sp. jawna,

ul. Scaleniowa 4, 93-436 Łódź

04.01.2013

Godz.11.58

3 158,90

3 885,45

92

---

13

Agencja Reklamowa GRAFIKA

Ul. Gen. Andersa 5, 23-400 Biłgoraj

07.01.2013

Godz.10.37

2 891,00

3 555,93

100

Najkorzystniejsza oferta

14

Muffin Kaszczuk Ewa

Ul. Wesoła 47, 58-200 Dzierżoniów

07.01.2013

Godz.10.38

23 740,00

29 200,20

12

 

15

Media Light Jacek Mojski

Ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

07.01.2013

Godz.10.39

3 297,16

4 055,51

88

---

16

METALOPLASTYKA

Marian Ostrowski, Plac Kaliski 9

54-028 Wrocław

07.01.2013

Godz.10.40

3 947,77

4 855,75

73

---

17

GECO Łukasz Felczak

Ul. Mackiewicza 4/26, 91-334 Łódź

07.01.2013

Godz.13.00

6 928,61

8 522,20

42

---

18

„Noemi” Małgorzata Pieniążek,

ul. Lwowska 18, 37-200 Przeworsk

07.01.2013

Godz.14.00

5 576,59

6 859,20

52

---

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest poprawna i kompletna.

 

 

Zarzecze, dnia 07.01.2013r.

 

…………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                           

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

 

 

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter