protokol place zabaw

IK.272.16.2013                                                                                       

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro netto

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę i montaż placów zabaw dla punktów                    i zespołów  przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                     w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 07.02.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)   COMES Sokołowscy, ul. Kościuszki 128A. 26-500 Szydłowiec

2)   CROQUET s.c. Szczodre ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków

3)   P.W. Apis ul. poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław

oraz i umieszczono na stronie internetowej (http://instytutkomenskiego.pl) do pobrania

 

W terminie do dnia 22.02.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy - Adres wykonawcy

Data i godzina złożenia oferty

Cena netto

Cena

brutto

Punkty

Uwagi

1

P.P.H.U. „JORDAN” Benedykt Korzeb, ul. Brokowska 196,

07-320 Małkinia Górna

12.02.2013

Godz.9.32

18 053,05

22 205,25

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłożył certyfikatów

2

AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw

Ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin

12.02.2013

Godz.9.33

27 577,60

33 920,45

80,87

---

3

ELMO – Place Zabaw

Rafał Chudziński, Teofile 1F

05-155 Leoncin

12.02.2013

Godz.9.34

48 950,00

60 208,50

45,56

----

4

„MAJA” Ewelina Piotrowska

Ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna

13.02.2013

Godz.9.01

23 170,73

28 500,00

96,26

----

5

Firma „GiL” Gac Krzysztof, Ludwa Grażyna, 33-191 Jastrzębia 143A

14.02.2013

Godz.9.31

28 006,00

34 447,38

79,64

----

6

MAGIC GARDEN

 Daniel Gacek, ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość

14.02.2013

Godz.12.18

29 900,00

36 777,00

74,59

----

7

FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1/3-5, 53-212 Wrocław

15.02.2013

Godz.9.51

37 212,60

45 771,50

59,94

-----

8

WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

15.02.2013

Godz.11.19

30 475,61

37 485,00

73,19

----

9

„FRAJDA” s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz

18.02.2013

Godz.11.35

27 797,00

34 190,31

80,24

----

10

HYDRO WIELKOPOLSKA B.Przepióra, Place zabaw,

ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina

18.02.2013

Godz.11.36

25 430,00

31 278,90

87,70

----

11

TOMEX Tomasz Ryzner

Ul. Poświęcka 17d/30,

51-128 Wrocław

20.02.2013

Godz.10.08

29  821,14

36 680,00

74,79

----

12

MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

20.02.2013

Godz. 10.07

37 400,00

46 002,00

59,64

-----

13

Firma Remontowo – budowalna „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica

22.02.2013

Godz.11.06

22 304,00

27 433,92

100

Najkorzystniejsza oferta

14

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym

21.02.2013

Godz.10.10

30 388,93

37 378,39

73,39

----

15

„PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23,

95-200 Pabianice

21.02.2013

Godz.12.05

35 885,30

44 138,92

62,15

----

16

CROQUET s.c. Andrzej Cieślawski Adam Wronecki, Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków

21.02.2013

Godz.12.30

37 004,89

45 516,02

60,27

-----

17

P.W. „Apis” J. Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

22.02.2013

Godz.9.35

23 265,00

28 615,95

95,87

-----

18

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Rzeczna 4 nr lok 4

37-700 Przemyśl

22.02.2013

Godz.9.360

20 659,00

25 410,57

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłożył certyfikatów

19

FreeKids s.c. A. Gąsiorek,

Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

22.02.2013

Godz.9.52

29 867,55

36 737,09

74,68

------

20

F.P.U.H. „MARPIS” s.c. Mariusz Piekło, Piotr Piekło, Stobierna 9, 36-022 Jasionka

22.02.2013

Godz.14.43

35 450,00

43 603,50

62,92

-----

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 26.02.2013r.

 

…………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                           

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

 

 

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter