Strategia żłobkowa

Wychowawcy małych dzieci to nie tylko opiekunowie!

Podnosimy kwalifikacje i rozwijamy kompetencje pracowników żłóbków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i rodziców małych dzieci

Naszym zdaniem:

* okres między urodzeniem a 3 rokiem życia jest zasadniczy dla tworzenia się zdrowej i silnej osobowości oraz determinuje postawę dziecka wobec otaczającego je świata w całym jego późniejszym życiu.

* jakość reliacji między opiekunem a dzieckiem ma decydujące znaczenie dla zapewnienia dziecku pozytywnych doświadczeń i optymalnego rozwoju.

* opiekun zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, opiekę i stwarza możliwości aktywnego działania.

* wszyscy dorośli (rodzice i opiekunowie) powinni umieć współpracować dla dobra dziecka.

 

 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter