Akademia Komeńskiego - Trenerzy - Szkolenia edukacji dzieci, praca z dziećmi
Trenerzy

 

Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Akademii Komeńskiego: psychologów, pedagogów i metodyków wychowania przedszkolnego. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności.


Alina Bojakowska

wieloletni doradca metodyczny, edukatorka, inicjatorka i założycielka grup pracujących wg koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, autorka wielu książek i programów dla dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Maria Cieślak
pedagog, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerka programu "Spójrz inaczej" oraz "Stymulowanie twórczego myślenia”, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Ewa Czemierowska-Koruba
psycholog, edukatorka, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautorka programów zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję", trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Hubert Czemierowski
psycholog, absolwent Szkoły Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Jolanta Gębik
psycholog kliniczny, edukatorka, terapeutka małych dzieci i ich rodzin, współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków przy realizacji treningów i warsztatów psychologicznych dla młodzieży i dorosłych, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego

Anna Kosk
psycholog kliniczny dziecka, edukatorka, dyrektorka przedszkola integracyjnego, ukończone studium metod psychoprofilaktycznych i studium muzykoterapii, ukończone podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Urszula Majerska
psycholog, edukatorka, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Wiesława Mantyk
pedagog wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, w Instytucie Studiów Podyplomowych, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Jerzy Radwan
psycholog kliniczny, edukator, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Monika Rościszewska-Woźniak
psycholog kliniczny dziecka, edukatorka, Prezes Zarządu Instytutu Komeńskiego, autorka programu przedszkola integracyjnego w Warszawie, autorka wielu felietonów o tematyce wychowawczej oraz publikacji z zakresu jakości pracy przedszkoli i zarządzaniu oświatą, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Katarzyna Szcząchor
pedagog (nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne), edukatorka, animatorka PSPiA KLANZA, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Elżbieta Wiewióra
pedagog (nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne), edukatorka, animatorka PSPiA KLANZA. wicedyrektorka szkoły podstawowej, współpracowniczka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Gracjana Woźniak (Węgorska)
psycholog kliniczna dziecka, z doświadczeniem w pracy z dziećmi do 12 roku życia, absolwentka Szkoły Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz podyplomowych studiów o rodzinie. Trener Akademii Komeńskiego  - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Blanka Adamczuk
psycholog, edukatorka o specjalizacji Systemowa Profilaktyka (Fundacja "Bene Vobis"), trenerka warsztatów psychoedukacyjnych i treningu zadaniowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Dominik Kmita

pedagog społeczny, absolwent szkoły trenerów biznesu TROP, członek Zarządu Fundacji im. J.A. Komenskiego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

 


Magdalena Korsak
pedagog wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium psychopedagogiki kreatywności, ukończone podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Halina Krzyształowicz-Stachyra
pedagog specjalny, absolwentka podyplomowych studiów z psychologii wychowawczej i studium specjalnego w zakresie socjoterapii; ukończyła szkołę trenerów PTP, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Beata Pawłowicz
pedagog, matematyk ukończony kurs zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe (fizyka z informatyką), dyrektorka gimnazjum, trenerka Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Zofia Ptasznik
pedagog, ukończone podyplomowe studia logopedyczne, wykładowca akademicki, członkini rady miejskiej Bełżyc, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Małgorzata Synowiec
pedagog, ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej, oligofrenopedagogiki, wychowania seksualnego, absolwentka studium psychoprofilaktyki uzależnień, socjoterapii oraz trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Kacper Woźniak
psycholog społeczny, absolwent szkoły trenerów TROP, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Michał Wroński
psycholog społeczny, absolwent szkoły trenerów STOP oraz szkoły treningu grupowego, trener Stowarzyszenia Szkoła Liderów oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Joanna Wrońska
socjolog, certyfikowana trenerka i absolwentka Szkoły Trenerów STOP, ukończyła Szkołę Treningu Grupowego, prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i liderów lokalnych społeczności, animuje grupy zabawowe dla najmłodszych i działania projektowe dla przedszkolaków, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Halina Wankowska-Marczak
pedagog, absolwentka podyplomowego studium z zakresu terapii pedagogicznej oraz wychowania seksualnego, współpraca z samorządami lokalnym w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji małych dzieci - konsultant, lokalny koordynator, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Elżbieta Radwańska
pedagog specjalny oraz pedagog nauczania początkowego z terapią pedagogiczną,, ukończyła podyplomową oligofrenopedagogikę, koordynatorka merytoryczna Ośrodków Przedszkolnych Fundacji Komeńskiego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Urszula Malko
psycholog, ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji przy SWPS w Warszawie. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. Jest autorką tekstów do pisma Dziecko. Prowadzi także szkolenia z umiejętności miękkich, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Anna Stypuła
psycholog dziecięcy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilku lat związana zawodowo z Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie jako psycholog przedszkolny. Prowadzi zajęcia rozwijające kreatywne myślenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autorka oraz prowadząca szkolenia dla rodziców i nauczycieli, głównie z tematyki komunikacji z dziećmi oraz diagnozowania osiągnięć i warsztatu pracy z małym dzieckiem. Współautorka poradnika dla nauczycieli „Od zaciekawienia do porozumienia”. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

Anna Rais
psycholog-terapeuta, doktorantka UJ. Od kilku lat współpracuje z Pracownią Badań nad Językiem Dziecka UJ, pracuje jako terapeuta Integracji Sensorycznej. Współpracuje z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” . Prowadzi terapię w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu i w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin działającym przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei. Współautorka poradnika dla nauczycieli „Od zaciekawienia do porozumienia”. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter