Współpraca z rodzicami

 

 

 

 

 


Współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem pracy pedagogicznej wychowawcy małego dziecka. Konieczny jest stały, dwustronny przepływ informacji, bliski i bezpieczny kontakt umożliwiający rozwiązywania ewentualnych problemów.

Szkolenie pomaga przepracować stereotypy blokujące dobrą współpracę, przygotowuje wychowawców żłobka do nawiązania i utrzymywania codziennych kontaktów z rodzicami, uczy zasad otwartej komunikacji, daje propozycje dokumentowania pracy z dziećmi, wzbogacające sposób informowania rodziców o rozwoju dziecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się również jak prowadzić warsztatowe spotkania z rodzicami na interesujące ich tematy.

Uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze wraz z przykładowymi scenariuszami warsztatów dla rodziców.

 

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych

Cena/osoba: 190 zł + 23% VAT

Cena/placówka: 1500 zł + 23% VAT

Pobierz: formularz zgłoszeniowy

Zobacz: zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Wypowiedzi uczestników:

 

  • „Na szkoleniu nauczyłam się, jak radzić sobie ze stresem, związanym z  rozmawianiem z rodzicami i prowadzeniem warsztatów dla nich"

  • „Nauczyłam się komunikacji w języku >ja<”

  • „ Po raz pierwszy zastanawiałam się jakie sa oczekiwania rodziców – nie myślałam, że mogą być tak odmienne od moich"

  • „Odkryłam sens spotkania z rodzicami w grupie – można wtedy o wiele więcej im wytłumaczyć. Na przykład, rodzice chętniej przyniosą ubrania na zmianę dla dzieci, kiedy zobaczą ich zabawy farbami!”
 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter