IK.272.6.2012

2013-01-02

 

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości przekraczającej 500 euro do 14000 euro netto

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę sprzętu do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 17.12.2012r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     F. H. :BIUROMAX” Andrzej Litwicki, ul. Boya-Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów

2)     Firma XERIMA, Jan Szwakop, ul. Potockiego 9B, 39-300 Mielec

3)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

oraz i umieszczono na stronie internetowej (http://instytutkomenskiego.pl) do pobrania

W terminie do dnia 31.01.2012r. do godziny 12.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy - Adres wykonawcy

Data i godzina złożenia oferty

Cena netto

Cena

brutto

Punkty

Uwagi

1

PHU „BMS” sp. j

Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Fax. (55) 279 72 63

21.12.2012

godz. 11.20

27 212,36

33 471,20

80

-

2

DOMINO Sp. z o.o.

Ul. Połonińska 19, 35-082 Rzeszów

Fax. (17) 854 09 90

21.12.2012

godz. 11.21

36 427,45

44 805,76

60

 

3

F.H. ER-TEL s.c.

Ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Fax. (16) 621 63 08

31.12.2012 godz. 10.28

22 373,63

27 519,57

98

-

4

Elmar Anna Karnas

Ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa

Fax. (17) 229 70 26

31.12.2012

godz. 10.43

27 617,89

33 970,00

79

-

5

F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, fax (16) 648 76 27

31.12.2012

godz. 11.52

21 905,53

26 943,80

100

Najkorzystniejsza oferta

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 02.01.2013r.

…………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                                                                   ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter