zamówienie codzienny opiekun

Warszawa, 6 listopada 2013 r.

 

Instytut Komeńskiego Sp. z o.o., Sp. K.

Flory 1/8

000-586 Warszawa                                                                                                     

 

………………………………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

 

Do wszystkich Realizatorów

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości kwoty 14 000 euro

 

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: wykonanie drobnych prac adaptacyjnych
 2.  Przedmiot zamówienia: wykonanie drobnych prac adaptacyjnych w Punktach Opiekunów Dziennych na terenie m. st. Warszawy. Przedmiot prac został podzielony na 2 kategorie – dopuszcza się złożenie oferty na obie, lub tylko na jedną kategorię (szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia stanowi załącznik nr. 1)
 3. Termin realizacji zamówienia: listopad 2013 r.
 4. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.
 5. Okres gwarancji: określone w umowie.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć osobiście, listownie lub e-mailem do 12 listopada 2013r. do g. 9:00 w biurze Instytut Komeńskiego ul. Flory 1/8; 00 - 586 Warszawa, lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 7. 7.        Termin otwarcia ofert:  12 listopada 2013 r. godz. 10:30.
 8. Warunki płatności:  przelew na podstawie faktury VAT lub rachunku (warunki w umowie).
 9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Szeniawska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adresem Zamawiającego z dopiskiem: „Co-dzienny Opiekun- prace adaptacyjne” lub e-mailem na podany powyżej  adres mailowy wpisując w tytule „Co-dzienny Opiekun- prace adaptacyjne”. Przesłana oferta musi zawierać. wypełnioną ofertę cenową wg. wzoru zamieszczonego jako załącznik do niniejszego zaproszenia.
 11. 11.   Załączniki do oferty
  1. a.     Załącznik 1 –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. b.     Załącznik 2  - wzór oferty cenowej
  3. c.     Załącznik 3 – projekt umowy z realizatorem

Z poważaniem

Koordynatorka d.s. organizacyjnych

Magdalena Szeniawska

 

 

 

 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter