Żłobek na piątkę

 

 

 

 

 

 


Opieka nad małym dzieckiem wymaga najwyższych standardów i głębokiego przemyślenia oraz uwspólnienia podstawowych zasad i wartości.

Dzieci muszą mieć zapewnione podstawowe potrzeby fizjologiczne, poczucie bezpieczeństwa, szacunku, uwagi, możliwości samodzielnej eksploracji. Odpowiedzialność za zapewnienie tych potrzeb leży na całym personelu żłobka nie tylko na kierownictwie i opiekunkach czy opiekunach.

Celem szkolenia jest wypracowanie jednolitych dla całego żłobka standardów jakości opieki nad dziećmi. Standardy dotyczą najważniejszych - podstawowych obszarów życia codziennego dziecka: żywienia, odpoczynku, toalety, bezpieczeństwa (psychicznego i fizycznego), współpracy z rodzicami.

W zajęciach bierze udział cały personel żłobka (kierownictwo, opiekunki, specjaliści, personel pomocniczy). Szkolenie umożliwia integrację zespołu placówki w kierunku wspólnego myślenia o potrzebach dziecka. 

Efektem szkolenia są wspólnie przedyskutowane i spisane zasady działania placówki, które stają się częścią koncepcji pracy pedagogicznej oraz program ewentualnych zmian wraz z harmonogramem działań podnoszących poziom wykonywanych usług i jakość rozwoju dzieci w żłobku.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego.

Odbiorcy szkolenia:

  • opiekunowie w żłobku lub w klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie

Czas trwania szkolenia: 25 godzin dydaktycznych (w tym: 15 godzin stacjonarnych, 10 godzin e-learningu)

Cena/osoba: 190 zł + 23 % VAT

Cena/placówka: 1500 zł + 23% VAT

Pobierz: formularz zgłoszeniowy

Zobacz: zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego


Wypowiedzi uczestników:

  • „Podobało mi się to, że zajęcia były w formie dyskusji i każda z nas mogła pokazać kawałek swojego świata, mogłyśmy czerpać ze swoich doświadczeń”

  • „Forma zajęć jest bardzo angażująca, dużo wiedzy zostaje w głowie dzięki praktycznym ćwiczeniom”

  • "Ciekawe rozwiązania co do zachęcania dzieci do spożywania posiłków - konkretnie ukazane problemy, które zdarzają się w przedszkolach i grupach zabawowych wśród dzieci."
 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter